Leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op online geplaatste bestellingen; niet op bestellingen in de winkel.

Definities

 1. Cigaro Broersma, J.R.B Broersma t.h.o.d.n. Totaal Gemak Station; Stationsweg 9, 9726 AC Groningen; hierna te toemen “Cigaro Broersma” of “Cigaro.nl”.

 2. Degene met wie de koopoverenkomst is aangegaan; hierna te noemen “Klant”.

 3. “Consument”; een klant die tevens als privepersoon handelt.

Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle online aangeschafte bestellingen en leveringen.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van de leveringsvoorwaarden indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

Vergoeding verzendkosten

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Cigaro.nl heeft geretourneerd, dan zal Cigaro.nl eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen. 

Vergoeding retourkosten

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 3. Levering zal voornamelijk worden uitgevoerd worden door PostNL en zal over het algemeen geschieden binnen enkele werkdagen.

Levertijd

 1. De door Cigaro.nl opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Cigaro.nl
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Cigaro.nl streeft naar ‘Vandaag besteld; morgen in huis’.

Verzendkosten

 1. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.